RĪGAS 80.VIDUSSKOLA

SVARĪGI

Skolas iekšējie noteikumi COVID-19 laikā 

Sveicam Latvijas dzimšanas dienā!

Šajā mācību gadā mūsu skola piedalās projektā ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir iespēja dažādos veidos attīstīt savus talantus. Kopā projekts piedāvā  ap 50 aktivitātēm gan mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos, kā arī ekskursijas.

KONTAKTI