top of page

RĪGAS 80.VIDUSSKOLA

Konkursa rezultāti uz 10.klasi 2024./2025.m.g.

Apkopojot uzņemšanai 10. klasēs saņemtos iesniegumus un saistošās datnes, uzņemšanas komisija ir apkopojusi rezultātus un iesaka uzņemšanai Rīgas 80. vidusskolā sekojošus skolēnus:

INŽENIERZINĀTNES                VALODAS                                MEDICĪNA

Kods:                                  

 1. VS80-24-031               1.   VS80-24-186                     1.   VS80-24-134

 2. VS80-24-391               2.   VS80-24-393                     2.   VS80-24-394

 3. VS80-24-103               3.   VS80-24-125                     3.   VS80-24-106

 4. VS80-24-007               4.   VS80-24-038                     4.   VS80-24-248

 5. VS80-24-147               5.   VS80-24-009                     5.   VS80-24-157

 6. VS80-24-080               6.   VS80-24-230                     6.   VS80-24-241

 7. VS80-24-051               7.   VS80-24-244                     7.   VS80-24-039

 8. VS80-24-015               8.   VS80-24-026                     8.   VS80-24-215

 9. VS80-24-145               9.   VS80-24-019                     9.   VS80-24-242

 10. VS80-24-089               10. VS80-24-268                    10. VS80-24-215

 11. VS80-24-221               11. VS80-24-022                    11. VS80-24-087

 12. VS80-24-098               12. VS80-24-129                    12. VS80-24-123

 13. VS80-24-140               13. VS80-24-148                    13. VS80-24-112

 14. VS80-24-030               14. VS80-24-069                    14. VS80-24-060

 15. VS80-24-036               15. VS80-24-156                    15. VS80-24-152

 16. VS80-24-102

 17. VS80-24-065

 18. VS80-24-075

 19. VS80-24-027

 20. VS80-24-029

 21. VS80-24-002

 22. VS80-24-121

 23. VS80-24-396

 24. VS80-24-306

 25. VS80-24-013

 26. VS80-24-153

 27. VS80-24-144

 28. VS80-24-119

 29. VS80-24-068

 30. VS80-24-037

Visi pārējie pretendenti tiks aicināti telefoniski, tikko būs saņemti atteikumi no uzaicinātajiem izglītojamiem.

Par uzņemšanu 10.klasēs Rīgas 80. vidusskolas vidējās izglītības programmās:

Rīgas 80. vidusskola informē, ka pieteikšanās konkursam uzņemšanai vidējās izglītības programmās tiks uzsākta 25.06.2024.

Klātienē : no 25.06.2024. līdz 05.07.2024. katru darbu dienu no 10.00 līdz 13.00.

Elektroniskā pieteikšanās (līdz 05.07.2024.): 

https://forms.gle/p5UEi1J5ZEDpL3NR9

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks publicēti līdz 2024.g. 15.jūlijam ieskaitot.

Topošiem 10.kl. skolēniem!

02.07.2024. plkst. 10.00 skolas aktu zā notiks pretendentu tikšanas ar skolas direktori A. Vladovu.

2024./2025.m.g. Uzņemšanas noteikumi ir publicēti sadaļā : Uzņemšanas noteikumi.

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!
Rīgas 80.vidusskola aicina visus topošo pirmklasnieku vecākus 2024.gadā 16.aprīlī plkst.18.30 uz iepazīšanās sapulci skolas aktu zālē.

Atklātās svešvalodu olimpiādes 2024 laureāts

 Luiza Haliulina 9.b klase - Atzinība

 Paldies skolotājai Olgai Bubļikovai par sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pasākums "Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies! "
Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma 12.b klases skolnieks Arturs Vasiļjevs par izciliem mācību sasniegumiem un par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā.

IMG-20240206-WA0012
IMG-20240206-WA0013
IMG-20240206-WA0014
IMG-20240206-WA0018
IMG-20240206-WA0019
IMG-20240206-WA0020

Sveicam godalgoto vietu ieguvēju Rīgas valstspilsētas programmēšanas olimpiādē!
Arturs Vasiļjevs (12.b klase)  - Atzinība

Rīgas 80.vidusskolas programmēšanas olimpiādes rezultāti (1.posms)
1.vieta Sergejs V. (11.b klase)
2.vieta Daniels K. (12.b klase), Nikita H. (12.b klase)
3.vieta Artjoms D. (11.b klase), Artūrs K. (11.b klase)

Izglītības iestāžu apmeklēšana aukstā laikā
Izglītības kvalitātes valsts dienesta informācija
Tuvākajās dienās tiek prognozēts liels sals, tādēļ atgādinām informāciju par izglītības iestāžu apmeklēšanu aukstā laikā.
Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20℃, skolu neapmeklē bērni līdz 12 gadu vecumam.
Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25℃, skolu neapmeklē bērni no 13 gadu vecuma.
Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem pašiem katrā atsevišķā gadījumā jāpieņem lēmums, vai attiecīgajā dienā bērna vešana uz bērnudārzu nekaitēs viņa veselībai.
Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10℃, bērniem līdz 3 gadu vecumam pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas.
Ņemot vērā, ka gaisa temperatūra bērna dzīvesvietā un skolas atrašanās vietā var atšķirties, vai arī, piemēram, neparedzēti biezas sniega segas dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama bērna nokļūšana skolā, vecākiem katrā atsevišķā gadījumā pašiem jāpieņem lēmums par skolas apmeklēšanu. Vecākiem ir jāinformē skola (pirmsskola) par bērna neierašanās iemesliem, un skolai, izvērtējot apstākļus, jāpieņem atbilstīgs lēmums par  kavējumu attaisnošanu.
Gadījumā, ja izglītības iestādē paredzētas izmaiņas mācību darba organizācijā, par to savlaicīgi jāinformē skolēni un viņu vecāki. Tomēr izglītības iestādēm ir jābūt atvērtām, pedagogiem jānodarbina bērni, kas skolā ir ieradušies, kā arī jāgādā par viņu drošību.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka zema gaisa temperatūra nav pamats attālinātu mācību noteikšanai, jo attālinātas mācības jāīsteno atbilstoši Ministru kabineta 08.02.2022. noteikumos Nr. 111 “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība” noteiktajām prasībām.
Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērna atrašanās vietai, būt piesardzīgiem un rūpēties par bērnu veselību!

2023./2024.m.g. otrais semestris ilgst:

 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam;

9. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam;

12. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 21. jūnijam.

Rīgas 80.vidusskolas fizikas olimpiādes rezultāti (1.posms)
2.vieta Aleksandrs K. (9.a klase)
3.vieta Katrina H. (11.b klase)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības  angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma uzvarētāji

Aleksandrs Klifords Kingdoms – 3.vieta

Arturs Vasiļjevs – 3.vieta

Priecājamies un lepojamies!

Latvijas kanona konkursa rezultāti

Sirsnīgi sveicam mūsu komandu,  kas saņēmusi žūrijas specbalvu- ekskursiju uz  Mākslas muzeja krātuvi.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Anitai Āriņai!

Kultūras kanona konkurss
Mūsu skolas 12.b klases skolēni Alisa Ivancova, Jevgenijs Springis un Arturs Vasiļjevs
01. decembrī piedalījās Kultūras kanona konkursa pirmajā kārtā Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Šogad Kultūras kanona konkursa tēma ir „Kultūras vērtību sardzē: radīt savu kultūras kanona vērtību drošības atslēgu”, kurā piedalās vidusskolu jauniešu komandas no visas Latvijas.
Temats, par ko jaunieši aicināja aizdomāties, cik nozīmīgi ir Dziesmu un deju svētki un kādas ir iespējas tuvināt šos svētkus skolēniem, kas sekmētu gan latviskas skolas vides veidošanos, gan paplašinātu iespējas īstenot patriotisko audzināšanu un attīstīt pilsonisko līdzdalību. Jaunieši cītīgi gatavojās un veica pētniecisko darbu, izzinot gan savu vienaudžu viedokli, gan ieraugot un analizējot būtisko informācijas vidē, piemēram, ar jauniešu nodarbinātību un emigrāciju pieejamos, kā arī ar svētkiem saistītos statistikas datus, gan iepazinās dziļāk un plašāk ar svētku vēstures jautājumiem, izzināja šīs tradīcijas popularitāti pasaulē un nepieciešamību tikt saglabātai un turpinātai.
Kāpēc Dziesmu un deju svētki? Teiksiet, ka tie jau ir plaši apmeklēti un pietiekami popularizēti. Pirmkārt, mūsdienu skolēni ir mūsu nākotne, un ir svarīgi, lai viņi nedomā tikai par izglītības iegūšanu ārzemēs un naudas pelnīšanu, un, otrkārt, šī izvēle ir 21. gadsimta sabiedrībā notiekošo procesu liecība. Tā ir vērtība, kas ir viens no veiksmīgākajiem rīkiem, kā realizēt vienotu skolu, kā šo Latvijas dārgumu atklāt ne tikai latviešu valodas, literatūras, mūzikas stundās, bet arī kā izcelt autoru un komponistu devumu, izzināt folkloras un etnogrāfijas jautājumus, vēsturiskos faktus un kultūras jomas, kas ir saistītas ar svētkiem. Treškārt, skolēniem ir jāveido jauni ieradumi, kas ļautu dziļāk izprast šī mantojuma nozīmīgumu, jo Latvijas kultūras kanons ir iespēja ieraudzīt Latviju, tās bagātību no cita skatpunkta, ļaujoties ceļojumam dažādās kultūras jomās un laikmetos.

IMG_9435
IMG_9434
IMG_9433
IMG_9427
IMG_9428
IMG_9429
IMG_9430
IMG_9431
IMG_9432

Rīgas 80.vidusskolas vācu valodas olimpiādes rezultāti (1.posms)
8.klase

1.vieta Pavels M. (8.b klase)
2.vieta Sofija S. (8.b klase)
3.vieta Andrejs K. (8.c klase)

Erasmus+ projekta "Flipped Classroom is an Alternative Way for Distance Learning"("Apvērstā klase kā alternatīva attālinātajām mācībām") ietvaros mūsu skolas pedagogi kopā ar projekta partneriem no Turcijas, Grieķijas un Vācijas piedalījās projekta noslēdzošajā mobilitātē, kura notika 23.-24.novembrī Polijas pilsētā Ostrova Velkopolskā.

IMG-20231122-WA0007
IMG-20231123-WA0007
IMG-20231124-WA0009
IMG-20231124-WA0010
IMG-20231124-WA0012
IMG-20231125-WA0024
IMG-20231125-WA0026
IMG-20231125-WA0027
IMG-20231125-WA0033
IMG-20231125-WA0032
IMG-20231125-WA0031
IMG-20231125-WA0030
IMG-20231125-WA0029
IMG-20231125-WA0028

Sveicam Latvijas Valsts 105.gadadienā!
Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.

Jo, zaudējis Latviju, Tu pazudis pats.

(J. Jaunsudrabiņš)

IMG-20231114-WA0012
IMG-20231114-WA0009
IMG_20231116_085131
IMG_20231110_142824
IMG-20231117-WA0008
IMG-20231117-WA0010
IMG_20231117_111636
2
IMG_20231117_105915
IMG_20231117_105418
IMG_20231117_110015
IMG_20231117_110430
IMG_20231117_111705

 Izglītības un zinātnes ministrijas sveiciens svētkos!
Būt brīviem domās un darbos. Tā ir dāvana, ko esam saņēmuši no mūsu varoņiem. Šodien, iededzot sveces, godināsim tos, kas par Latviju atdevuši savu dzīvību. Lolosim un svinēsim savu valsti katru dienu! 

 

minist.jpg

Rīgas gada balva izglītība

14. novembrī tika pasniegta Rīgas gada balva labākajiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Nominācijā "Par inovatīvu un radošu pedagoģisko darbu un pieredzes popularizēšanu" Veicināšanas balvu saņēma Rīgas 80.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Indra Muceniece.

IMG-20231114-WA0037(1)
IMG_20231114_150316
IMG_20231114_144018
IMG-20231117-WA0001

Sveiciens Lāčplēša dienā!

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6

Mārtiņdiena

Zeme rīb, rati klaudz,

Kas to zemi rībināja?

Nu atbrauca Mārtiņdiena

Deviņiem kumeļiem.

Šogad 10.novembrī skolā bija varena rosība – Mārtiņdienas gadatirgus!

Mārtiņdienas tirgus ir notikums, ko mūsu skolā gaida un kam gatavojas. Sākumskolas klasēs jau no rīta smaržoja kā smalkākajās galvaspilsētas konditorejās, un bērniem bija grūti sagaidīt, kad tad tirgus ies vaļā.

Kā jau kārtīgā tirgū, bija gan pārdevēji, gan pircēji. Tirgus apmeklētāji varēja izvēlēties gan gardumus, gan mājražotāju darinājumus. Tirgus galdi ātri kļuva tukši, pircēji atzinīgi novērtēja preču piedāvājumu.

Ciemos bija arī PII bērni ar jauko dziesmiņu “Rudenim- labrīt”.

Paldies visiem Mārtiņdienas tirdziņa dalībniekiem un apmeklētājiem.

Liels paldies vecākiem par atsaucību un atbalstu!

IMG-20231110-WA0009
IMG-20231110-WA0008
IMG-20231110-WA0007
IMG-20231110-WA0006
IMG-20231110-WA0006
IMG-20231110-WA0000
IMG-20231110-WA0001
IMG-20231110-WA0002
IMG-20231110-WA0003
IMG-20231110-WA0004
IMG-20231110-WA0005

Stiprs cilvēks - stipra sabiedrība
6. novembrī skolā notika lekcija  vidusskolēniem “Kā mēs sargājam Latviju”, kuru Aizsardzības ministrija rīkoja sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotiem spēkiem.
Lekcijā skolēni uzzināja vairāk par visaptverošo valsts aizsardzību, Latvijas aizsardzības spējām un drošības izaicinājumiem un sabiedroto klātbūtni Latvijā. Tāpat jaunieši ieguva informāciju par iespējām iesaistīties Jaunsardzē, iestāties Zemessardzē un pievienoties Nacionālo bruņoto spēku profesionālajam dienestam.
Šīs lekcijas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par aizsardzības nozari un tās aktualitātēm, Latvijas dalību NATO, kolektīvo aizsardzību un citiem aizsardzības nozares jautājumiem, veidojot dialogu ar skolēniem par viņus interesējošiem jautājumiem.
Visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas mērķis ir padziļināt visu valsts institūciju sadarbību, nodrošināt efektīvu publiskās un privātās partnerības mehānismu izstrādi, paaugstināt sabiedrības izpratni par iespējām aizsargāt sevi, savu ģimeni un Latvijas valsti, kā arī izstrādāt sabiedrības pašorganizēšanas instrumentus krīzes gadījumiem.

IMG_20231106_104351
IMG_20231106_140849
IMG_20231106_140857
IMG_20231106_140905
IMG_20231106_140940
IMG_20231106_141007
IMG_20231106_141509
IMG_20231106_094457
IMG_20231106_094505
IMG_20231106_095301
IMG_20231106_141550
IMG_20231106_095249

Rīgas 80.vidusskolas vēstures olimpiādes uzvarētāji (1.posms)
9.klase
1.vieta Deniss R. (9.b)
2.vieta Timurs N. (9.a)
3.vieta Anžela S. (9.a)
Atzinība Luīza H. (9.b)

Rīgas 80.vidusskolas bioloģijas olimpiādes uzvarētāji (1.posms)
9.klase
1.vieta Anžela S. (9.a)
2.vieta Savēlijs B. (9.c)

3.vieta Andrejs O. (9.a)
Atzinība Timurs N. (9.a)
10.-11.klases
1.vieta Jekaterina B. (10.b)
3.vieta Marija A. (10.a), Edvards B. (10.a), Milana D. (11.a)
12.klase
2.vieta Katrīna Š. (12.a)
3.vieta Anastasija R. (12.a)

 

Naudas diena
Šogad "Swedbank" piedāvāja īpašu finanšu pratības iniciātīvu "Naudas diena", kas notika 31.oktobrī tiešsaistē visā Latvijā. Mūsu skolas 8.-9.klašu skolēni arī piedalījās pasākumā. Tas bija aizraujošs vienas dienas pasākums skolēniem, kur videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā finanšu jomas eksperti stāstīja, kas ir nauda, kāpēc svarīga budžeta plānošana, kā pelnīt naudu un kā to gudri ieguldīt.

 

IMG-20231031-WA0007
IMG-20231031-WA0013
IMG-20231031-WA0014
IMG-20231031-WA0019
IMG-20231031-WA0020
IMG-20231031-WA0021
IMG-20231031-WA0035
IMG-20231031-WA0034
IMG-20231031-WA0033
IMG-20231031-WA0032
IMG-20231031-WA0031
IMG-20231031-WA0029

Erasmus+ personāla mobilitāte
No 20. oktobra līdz 26. oktobrim mūsu pedagogi piedalījās Erasmus+ programmas tālākizglītības kursos „Potenciāla īstenošana ar digitālo tehnoloģiju palīdzību” Turcijā. Mobilās aktivitātes rezultātā skolotāji ir apguvuši plašu mācību metodikas klāstu un paplašinājuši izpratni par inovatīvām metodēm tehnoloģiju pētniecības jomā. Kurss nodrošināja daudz resursu, tostarp tiešsaistes platformas un programmas. Visas piedāvātās aktivitātes ir aktuālas un atbilst mūsdienu skolas nodarbību vajadzībām. Kursos gūto pieredzi skolotāji izmantos savā darbā, gatavojoties mācību stundām, kā arī daloties pieredzē ar kolēģiem.
 

er19
er18
er17
er16
er15
er13
er12
er11
er10
er9
er8
er7
er7
er6
er5
er
er1
er2
er3
er4

Rīgas 80.vidusskolas angļu valodas olimpiādes rezultāti (1.posms)

10.-12.klases

1.vieta Jegors G. (11.b)

2.vieta Ādams R. (11.a), Arturs V. (12.b)

3.vieta Daniils M. (10.b)

Atzinība Alisa I. (12.b), Vladislava Š. (11.b), Sergejs V. (11.b)

9. klase

1. vieta Aleksandrs K. (9.a)

2. vieta Alina B. (9.a), Anastasija P. (9.a)

3. vieta Daniela N. (9.b)

8. klase

1. vieta Andrejs K. (8.c)

2. vieta Sofija B. (8.c)

3. vieta Arina V. (8.b)

7. klase

1. vieta Marija L. (7.c)

2. vieta Gļebs A. (7.b)

3. vieta Andrii B. (7.b)

6.klase

1.vieta Sofija Z. (6.b)

2.vieta Eva J. (6.c)

5.klase

2.vieta Valērija B. (5.c)

3.vieta Roberts Š. (5.a)

4.klase

1.vieta Romans N. (4.b)

2.vieta Margarita P. (4.c)

3.vieta Aleksandrs B. (4.b)

Mācību ekskursija uz AS "Inspecta Latvia"
17.oktobrī 10.klases skolēni viesojās AS "Inspecta Latvia", lai gūtu ieskatu par darbu testēšanas, inspicēšanas un sertifikācijas nozares vadošajā uzņēmuma Latvijā.Skolēni ar interesi sekoja ieskatam dažādās testēšanas un inspicēšanas metodēs, kā arī praktiski piedalījās un vēroja nesagraujošās un sagraujošās testēšanas procesu norisi.

 

105
104
103
102
101
100
99
97
96
90
91
92
93
94
95

Karjeras stunda 8.c klasē
Karjeras dienas ietvaros Rīgas 80.vidusskolas 8.c klases skolēni pēta savas dzimtas profesijas, lai gūtu iedvesmu savas nākotnes profesijas izvēlei.
 


 

11
12
12
13

Karjeras nedēļa 2023
Šogad Karjeras nedēļa veltīta tematikai “Tavs prasmju portfelis”. Tās laikā skolēni tiek mudināti apzināt savas prasmes un attīstīt nākotnes profesijai nepieciešamās kvalitātes. 

 

Pirmklasnieku svētki
17.oktobrī mūsu pirmklasnieki kļuva par pilntiesīgiem skolēniem. Mūsu skolā bija pirmklasnieku iesvētības. Mazie skolēni izpildīja visus uzdevumus - skaitīja, lasīja, dejoja ar pasaku varoņiem. Un beigās varēja ievēlēt kaut ko labu sev un skolai.

 

14
12
16
13
15
17

IX pasaules diktāts latviešu valodā notika arī mūsu skolā
Šogad diktāta tekstu "Izdomāt diktātu" radījis rakstnieks Māris Bērziņš. Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu.
 

1.jpg

Izglītojošā ekskursija uz Dino Zoo
13.oktobrī 4.a klases skolēni devās uz Dino Zoo Centru, kurā uzzināja daudz ko jaunu par dzīvnieku pasauli, kā arī par dažādām profesijām, kuru ikdienas pienākumi ir cieši saistīti ar dzīvniekiem. Veterinārā klīnikā skolēniem bija iespēja uzzināt, kā var kļūt par veterinārārstu un kādi pienākumi ir jāveic šīs profesijas pārstāvjiem.
 

IMG_20231013_113613
IMG_20231013_114754
IMG_20231013_110459
IMG_20231013_110529
IMG_20231013_120605
IMG_20231013_111012
IMG_20231013_120333
IMG_20231013_115126

Garšīga ekskursija maiznīcā "Lāči"
3.oktobrī 5.a un 5.b klases skolēni viesojās ceptuvē "Lāči". Šeit skolēniem bija iespēja uzzināt par maizniekmeistaru darbu, demonstrēt savas zināšanas par maizes tapšanas ceļu, savām acīm redzēt, kā izskatās darbarīki un pašu rokām no mīklas pagatavot maizes klaipiņu.

 

6
19
18
22
3
6
2
12
10
17
15
14
11
4

Erasmus+ projekta "Flipped Classroom is an alternative way for distance learning" 5.mobilitāte
No 02.oktobra līdz 06.oktobrim notiek ārvalstu izglītojamo un skolotāju uzņemšana skolā.

 

28
36
12
16
20
13

29.septembrī norisinājās  Sporta diena

sp4
sp2
sp1
sp

Apmeklēt Saeimu Atvērto durvju dienā izmantojuši arī mūsu skolēni.

01.jpg
03.jpg

10.a un 10.b klases jaunieši iepazīst Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīciju 

Sveiciens no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas jaunajā mācību gadā
 

1.septembris - Zinību diena!
Plkst.10.00 notiks Zinību dienas  svinīgais pasākums skolas sporta laukumā.
Pēc Zinību dienas atklāšanas notiks audzināšanas stundas.
Sīkākai informācijai sazināties ar savu klases audzinātāju!
Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un aizraujošs jaunais
2023./2024. mācību gads!

Mazākumtautību skolas vecāki: mācības latviešu valodā palīdzēs bērnam vieglāk integrēties sabiedrībā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam un aicina skolēnu vecākus sekot līdzi aktualitātēm un ieklausīties vecāku pieredzes stāstos.

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola. Skolas vecāki stāsta, kāpēc savus bērnus izvēlējušies sūtīt latviešu valodas programmā un izceļ, ka mācības latviešu valodā palīdz ātrāk integrēties un, pārzinot latviešu valodu, bērns varēs ātrāk adaptēties dzīvē.

“Meitu es izvēlējos sūtīt latviešu programmā, jo es pati mācījos mazākumtautību programmā skolā, bet tikai 12. klasi pabeidzu latviešu programmā. Tas man prasīja lielu piepūli. Tāpēc es izvēlējos bērnam latviešu programmu, lai nav tā, ka vieni runā vienā valodā un citi citā, lai bērni var brīvi piedalīties dažādos projektos un konkursos, kuri ir latviešu valodā,” par izvēli bērnu sūtīt latviešu valodas programmā stāsta Ulas mamma Jūlija.

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola, kura īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas tikai mazākumtautību programmas.

 

Saite uz video: https://www.youtube.com/watch?v=A_Wtmhc71k0

 

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv

Konkursa rezultāti uz 10.klasi 2023./2024.m.g.
Apkopojot uzņemšanai 10. klasēs saņemtos iesniegumus un saistošās datnes, uzņemšanas komisija ir apkopojusi rezultātus un iesaka uzņemšanai Rīgas 80. vidusskolā sekojošus skolēnus:
VS80-23-029           VS80-23-047          VS80-23-043          VS80-23-035          VS80-23-098
VS80-23-009          VS80-23-020          VS80-23-077          VS80-23-076          VS80-23-102
VS80-23-005           VS80-23-048          VS80-23-017          VS80-23-078          VS80-23-103
VS80-23-006           VS80-23-002          VS80-23-073          VS80-23-079          VS80-23-012
VS80-23-008           VS80-23-038          VS80-23-003          VS80-23-084          VS80-23-010
VS80-23-016           VS80-23-055          VS80-23-045          VS80-23-085          VS80-23-051
VS80-23-054           VS80-23-056          VS80-23-066          VS80-23-086          VS80-23-027
VS80-23-022           VS80-23-072          VS80-23-046          VS80-23-091          VS80-23-019
VS80-23-018           VS80-23-049          VS80-23-050          VS80-23-094          VS80-23-030
VS80-23-023          VS80-23-026          VS80-23-040          VS80-23-099          VS80-23-062
VS80-23-004          VS80-23-014          VS80-23-024          VS80-23-052          Vs80-23-011
VS80-23-036          VS80-23-059          VS80-23-033          VS80-23-061          VS80-23-075
VS80-23-082          VS80-23-087         VS80-23-089          VS80-23-095          VS80-23-096
VS80-23-100          VS80-23-104          VS80-23-053

Kandidātu (rezervistu) saraksts:
VS80-23-089
VS80-23-101

VS80-23-105
03. jūlijā vai 04.jūlijā līdz plkst. 14.00 uzņemtajiem Rīgas 80.vidusskolā jāiesniedz klātienē skolēna veselības karte 026/u, ko izsniedz absolvētā izglītības iestāde. 

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2023./2024.m.g. sāksies 22.jūnijā plkst.10.00

Informācija par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Rīgas 80.vidusskolas izglītības programmas 10.klasē tiks publicēta skolas tīmekļa vietnē

2023.gadā 30.jūnijā.

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2023./2024.m.g.

Priekšnosacījumi, lai iestātos 10.klasē:
1. Sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm;
2. Sekmju izrakstā gada vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm;
3. Vērtējums par centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 35%;

22.jūnijā plkst.10.00 sāksies dokumentu pieņemšana.
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna un vecāka personu apliecinoši dokumenti.
Iesniedzamie dokumenti:
1) vecāka iesniegums (jāaizpilda uz vietas)
2) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (orģināls jāuzrāda)
3) pamatizglītības sertifikātu kopijas
4) medicīnisko karti

 

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē vidusskolās
Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasē (klātienes programmās) 2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

Skolas, komplektējot 10. klases, nosaka uzņemšanas kritēriju: iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) -  ne zemākam par 35 procentiem.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.

Skolas, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi, izdos uzņemšanas noteikumus, nosakot uzņemšanas kritērijus un papildu prasības uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Skolā viesojās robežsardzes pārstāvji

Lai veicinātu skolēnu patriotisko audzināšanu, 2023.gadā 04.aprīlī skolā viesojās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes pārstāvji. Nodarbības laikā robežsargi informēja skolēnus par robežsardzes vēsturi un dienesta gaitu Valsts robežsardzē. Skolēni ar interesi uzklausīja informāciju par Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē, kur var apgūt robežsarga un kinologa profesiju. Vislielāko prieku sagādāja kinologu paraugdemonstrējumi. Skolēni atzīst, ka labprāt vēlētos, lai tikšanās ar profesijas pārstāvjiem notiktu biežāk, jo tad būtu iespēja iepazīt vairākas interesējošās profesijas, un, domājot par karjeru, ļautu izdarīt pareizo izvēli.

22.jpg

Skolas teātra studijas priekšnesums "Garais stāsts par Strīpaina Runča un jaunkundzes Bezdelīgas mīlu"

 Etīdes pēc Ž.Amadu pasaku motīviem

 

3.jpg

Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros skolēniem tika piedāvāta izzinoša nodarbība "Mežaparka estrāde un apkārtne", kā arī orientēšanas spēle estrādes teritorijā.

IMG-20230331-WA0011.jpg

2023.gadā 15.februārī 8.c klases skolēni apmeklēja Saeimu skolu programmas "Iepazīsti Saeimu" ietvaros

Foto: Reinis Inkēns

15.02.2023._11133RQ1soq.jpg

2023.gadā 06.februārī 8.a klases skolēni apmeklēja Saeimu skolu programmas "Iepazīsti Saeimu" ietvaros 

 

 

6.jpg
sCS9M7pAyt4r5RkM4cJyzhx91C2iObAq_817_410.png

Vairāk informācijas par vienotiem iestājpārbaudījumiem lasi šeit: saite

Šajā mācību gadā mūsu skola piedalās projektā ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir iespēja dažādos veidos attīstīt savus talantus. Kopā projekts piedāvā  ap 50 aktivitātēm gan mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos, kā arī ekskursijas.

KONTAKTI

Galvenā: Contact
bottom of page