top of page

RĪGAS 80.VIDUSSKOLA

10.a un 10.b klases jaunieši iepazīst Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīciju 

Sveiciens no izglītības un zinātnes ministres Andas Čakšas jaunajā mācību gadā
 

1.septembris - Zinību diena!
Plkst.10.00 notiks Zinību dienas  svinīgais pasākums skolas sporta laukumā.
Pēc Zinību dienas atklāšanas notiks audzināšanas stundas.
Sīkākai informācijai sazināties ar savu klases audzinātāju!
Lai mums visiem veiksmīgs, radošs un aizraujošs jaunais
2023./2024. mācību gads!

Mazākumtautību skolas vecāki: mācības latviešu valodā palīdzēs bērnam vieglāk integrēties sabiedrībā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam un aicina skolēnu vecākus sekot līdzi aktualitātēm un ieklausīties vecāku pieredzes stāstos.

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola. Skolas vecāki stāsta, kāpēc savus bērnus izvēlējušies sūtīt latviešu valodas programmā un izceļ, ka mācības latviešu valodā palīdz ātrāk integrēties un, pārzinot latviešu valodu, bērns varēs ātrāk adaptēties dzīvē.

“Meitu es izvēlējos sūtīt latviešu programmā, jo es pati mācījos mazākumtautību programmā skolā, bet tikai 12. klasi pabeidzu latviešu programmā. Tas man prasīja lielu piepūli. Tāpēc es izvēlējos bērnam latviešu programmu, lai nav tā, ka vieni runā vienā valodā un citi citā, lai bērni var brīvi piedalīties dažādos projektos un konkursos, kuri ir latviešu valodā,” par izvēli bērnu sūtīt latviešu valodas programmā stāsta Ulas mamma Jūlija.

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola, kura īsteno pamatizglītības mazākumtautību programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas tikai mazākumtautību programmas.

 

Saite uz video: https://www.youtube.com/watch?v=A_Wtmhc71k0

 

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv

Konkursa rezultāti uz 10.klasi 2023./2024.m.g.
Apkopojot uzņemšanai 10. klasēs saņemtos iesniegumus un saistošās datnes, uzņemšanas komisija ir apkopojusi rezultātus un iesaka uzņemšanai Rīgas 80. vidusskolā sekojošus skolēnus:
VS80-23-029           VS80-23-047          VS80-23-043          VS80-23-035          VS80-23-098
VS80-23-009          VS80-23-020          VS80-23-077          VS80-23-076          VS80-23-102
VS80-23-005           VS80-23-048          VS80-23-017          VS80-23-078          VS80-23-103
VS80-23-006           VS80-23-002          VS80-23-073          VS80-23-079          VS80-23-012
VS80-23-008           VS80-23-038          VS80-23-003          VS80-23-084          VS80-23-010
VS80-23-016           VS80-23-055          VS80-23-045          VS80-23-085          VS80-23-051
VS80-23-054           VS80-23-056          VS80-23-066          VS80-23-086          VS80-23-027
VS80-23-022           VS80-23-072          VS80-23-046          VS80-23-091          VS80-23-019
VS80-23-018           VS80-23-049          VS80-23-050          VS80-23-094          VS80-23-030
VS80-23-023          VS80-23-026          VS80-23-040          VS80-23-099          VS80-23-062
VS80-23-004          VS80-23-014          VS80-23-024          VS80-23-052          Vs80-23-011
VS80-23-036          VS80-23-059          VS80-23-033          VS80-23-061          VS80-23-075
VS80-23-082          VS80-23-087         VS80-23-089          VS80-23-095          VS80-23-096
VS80-23-100          VS80-23-104          VS80-23-053

Kandidātu (rezervistu) saraksts:
VS80-23-089
VS80-23-101

VS80-23-105
03. jūlijā vai 04.jūlijā līdz plkst. 14.00 uzņemtajiem Rīgas 80.vidusskolā jāiesniedz klātienē skolēna veselības karte 026/u, ko izsniedz absolvētā izglītības iestāde. 

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2023./2024.m.g. sāksies 22.jūnijā plkst.10.00

Informācija par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Rīgas 80.vidusskolas izglītības programmas 10.klasē tiks publicēta skolas tīmekļa vietnē

2023.gadā 30.jūnijā.

Skolēnu uzņemšana 10.klasē 2023./2024.m.g.

Priekšnosacījumi, lai iestātos 10.klasē:
1. Sekmju izrakstā nav vērtējumu zemāk par 4 ballēm;
2. Sekmju izrakstā gada vērtējums latviešu valodā nav zemāks par 5 ballēm;
3. Vērtējums par centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 35%;

22.jūnijā plkst.10.00 sāksies dokumentu pieņemšana.
Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda skolēna un vecāka personu apliecinoši dokumenti.
Iesniedzamie dokumenti:
1) vecāka iesniegums (jāaizpilda uz vietas)
2) apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija (orģināls jāuzrāda)
3) pamatizglītības sertifikātu kopijas
4) medicīnisko karti

 

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē vidusskolās
Skolēnu uzņemšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10.klasē (klātienes programmās) 2023./2024.mācību gadā notiks konkursa kārtībā.

Skolas, komplektējot 10. klases, nosaka uzņemšanas kritēriju: iestājpārbaudījuma rezultāts vai iegūtais vērtējums centralizētajos eksāmenos pamatizglītības sertifikātā.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība ir noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10.klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10.klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) -  ne zemākam par 35 procentiem.

Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.

Skolas, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldi, izdos uzņemšanas noteikumus, nosakot uzņemšanas kritērijus un papildu prasības uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Skolā viesojās robežsardzes pārstāvji

Lai veicinātu skolēnu patriotisko audzināšanu, 2023.gadā 04.aprīlī skolā viesojās Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes pārstāvji. Nodarbības laikā robežsargi informēja skolēnus par robežsardzes vēsturi un dienesta gaitu Valsts robežsardzē. Skolēni ar interesi uzklausīja informāciju par Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē, kur var apgūt robežsarga un kinologa profesiju. Vislielāko prieku sagādāja kinologu paraugdemonstrējumi. Skolēni atzīst, ka labprāt vēlētos, lai tikšanās ar profesijas pārstāvjiem notiktu biežāk, jo tad būtu iespēja iepazīt vairākas interesējošās profesijas, un, domājot par karjeru, ļautu izdarīt pareizo izvēli.

22.jpg

Skolas teātra studijas priekšnesums "Garais stāsts par Strīpaina Runča un jaunkundzes Bezdelīgas mīlu"

 Etīdes pēc Ž.Amadu pasaku motīviem

 

3.jpg

Kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros skolēniem tika piedāvāta izzinoša nodarbība "Mežaparka estrāde un apkārtne", kā arī orientēšanas spēle estrādes teritorijā.

IMG-20230331-WA0011.jpg

2023.gadā 15.februārī 8.c klases skolēni apmeklēja Saeimu skolu programmas "Iepazīsti Saeimu" ietvaros

Foto: Reinis Inkēns

15.02.2023._11133RQ1soq.jpg

2023.gadā 06.februārī 8.a klases skolēni apmeklēja Saeimu skolu programmas "Iepazīsti Saeimu" ietvaros 

 

 

6.jpg
sCS9M7pAyt4r5RkM4cJyzhx91C2iObAq_817_410.png

Vairāk informācijas par vienotiem iestājpārbaudījumiem lasi šeit: saite

Šajā mācību gadā mūsu skola piedalās projektā ‘’Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir iespēja dažādos veidos attīstīt savus talantus. Kopā projekts piedāvā  ap 50 aktivitātēm gan mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos, kā arī ekskursijas.

KONTAKTI

Galvenā: Contact
bottom of page