top of page

Pirmsskola

Rīgas 80. vidusskolā darbojas sešas  pirmsskolas grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu latviešu valodā.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības grupās notiek saskaņā ar Rīgas domes noteikto kārtību.

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Pirmsskolas izglītības grupas ir atvērtas bērniem 5 darba dienas nedēļā no 7.00 -19.00.

bottom of page