Pirmsskola

Rīgas 80. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu svinīga atklāšana 2014. gadā 19. decembrī.

Rīgas 80. vidusskolā darbojas četras  pirmsskolas grupas bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem, atbilstoši vietu skaitam, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu krievu valodā (Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma – izglītības programmas kods 01011121):

 

 

Katrā grupā strādā divi pirmsskolas izglītības skolotāji un skolotāja palīgs.

Pedagoģisko darbu nodrošina arī:

  • Mūzikas skolotāja

  • Latviešu valodas skolotāja

  • Logopēde

 

 Mūsu bērniem ir iespēja apmeklēt pulciņu  angļu valodā un ritmikas nodarbības.

 

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības grupās notiek saskaņā ar Rīgas domes noteikto kārtību.

Grupu komplektēšana notiek katru kārtējo gadu no 1. jūnija līdz 31. augustam, mācību gada laikā papildinot brīvās vietas.

Pirmsskolas izglītības grupas ir atvērtas bērniem 5 darba dienas nedēļā no 7.00 -19.00.

tālr. nr.: +371 67572997

e-pasts: r80vs@riga.lv

Andromēdas gatve 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

©1976 - 2017 Rīgas 80. vidusskola.