Izglītības programmas

Rīgas 80. vidusskola īsteno sešas izglītības programmas:

​​

  1. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

  2. Pirmsskolas izglītības programma

  3. Pamatizglītības mazākumtautību programma

  4. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

  5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

  6. Vispārējās vidējās izglītības programma ( trīs izvēļu grozi: medicīna, inženierzinātnes un valodas)

tālr. nr.: +371 67572997

e-pasts: r80vs@riga.lv

Andromēdas gatve 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

©1976 - 2017 Rīgas 80. vidusskola.