tālr. nr.: +371 67572997

e-pasts: r80vs@riga.lv

Andromēdas gatve 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

©1976 - 2017 Rīgas 80. vidusskola.

Izglītības programmas

Rīgas 80. vidusskolā realizē 4 izglītības programmas:

  1. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

  2. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma

  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

  4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma