Izglītības programmas

Rīgas 80. vidusskolā realizē 4 izglītības programmas:

  1. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma

  2. Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programma

  3. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma

  4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

tālr. nr.: +371 67572997

e-pasts: r80vs@riga.lv

Andromēdas gatve 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084, Latvija

©1976 - 2017 Rīgas 80. vidusskola.