top of page

Publiskie paziņojumi un iepirkumi

Rīgas 80. vidusskolas iepirkumu plāns 2022.gadam

Rīgas 80. vidusskolas veicamo pretkorupcijas plāna izpilde 2017. gadā

Rīgas 80. vidusskolas veicamo pretkorupcijas plāna izpilde 2016. gadā

Rīgas 80. vidusskolas korupcijas risku novērtēšana, korupcijas riskam pakļauto amatu identificēšana un pasākumu noteikšana riska mazināšanai vai novēršanai

Rīgas 80. vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns periodam no 01.09.2020.-31.12.2021.gadam

Rīkojums par īzglītības procesa īstenošanu Rīgas 80. vidusskolā 2020./2021.mācību gadā

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

bottom of page