top of page

Skolas administrācija

Skolas administrācija

Anna Vladova – skolas direktore  - tālrunis 67572997;

Snežana Muižniece – direktores vietniece izglītības jomā (7.-12.kl.) -  tālrunis 67572997;

Jūlija Isaka – direktores vietniece izglītības jomā, (1.-6.kl.) - tālrunis 67572408;

Pēteris Proškins – direktores vietnieks izglītības jomā  - tālrunis 67572408;

Hristīna Adamoviča-Černobiļeca - direktores vietniece izglītības jomā - tālrunis 67572997;

Jeļena Jeļisejeva – direktores vietniece saimnieciskajā darbā - tālrunis 67573680;

Felikss Gurjevs – direktores vietnieks izglītības jomā (skolēnu pašpārvalde) - tālrunis 67572997;

.Inga Rudkovska - struktūrvienības vadītāja, pirmsskolas izglītības programma - tālrunis: 67572997;

Pieņemšanas laiki

Anna Vladova – Piektdienās (13.00 - 15.00) 

Snežana Muižniece – Pirmdienās (13.00 - 15.00) 

Pēteris Proškins –Trešdienās (13.00 - 15.00)

Jūlija Isaka – Otrdienās (13.00 - 15.00) 

Felikss Gurjevs – Ceturtdienās (13.00 - 15.00)

Inga Rudkovska -Pirmdienās (14.00 -18.00), Ceturtdienās (9.00 -12.00)

Jeļena Jeļisejeva - Trešdienās (09.00 - 11.00)  

bottom of page