top of page

Valsts pārbaudes darbi 2022./2023.m.g.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:
1. Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
Angļu valodā rakstu daļa - 2023.gada 24.maijā, mutvārdu daļa -24., 25., 26.maijā;

Vācu valodā rakstu daļa - 2023.gada 24.maijā, mutvārdu daļa - 24. un 25.maijā;

2. Latviešu valodā rakstu daļa - 2023.gada 29.maijā, mutvārdu daļa - 29., 30.maijā, 01., 02.jūnijā;

3. Matemātikā rakstiski - 2023.gada 06.jūnijā.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

Centralizētie eksāmeni notiek:
1. Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 15.maijā, mutvārdu daļa - 07., 08., 09.jūnijā;

2. Latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstiski - 2023.gada 15.maijā;

3. Programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstiski - 2023.gada 17.maijā;

4. Sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstiski-2023.gada 19.maijā;

5. Ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 22.maijā, praktiskā daļa - 23.maijā;

6. Ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 25.maijā, praktiskā daļa - 26.maijā;

7. Matemātikā (optimālais mācību satura apguves līmenis) rakstiski - 2023.gada 01.jūnijā;

8. Matemātikā (augstākais mācību satura apguves līmenis) 1. un 2.daļa - 2023.gada 01.jūnijā;

8.1.  Matemātikā (augstākais mācību satura apguves līmenis) 3. un 4.daļa - 2023.gada 02.jūnijā;

9. Angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 05.jūnijā, mutvārdu daļa - 05., 06., 07.jūnijā;

10. Angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 05.jūnijā, mutvārdu daļa - 07., 08.jūnijā;

11. Vācu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu un mutvārdu daļa - 2023.gada 08.jūnijā;

12. Bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 12.jūnijā, praktiskā daļa - 13.jūnijā;

13. Kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstiski - 2023.gada 14.jūnijā;

14. Fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstu daļa - 2023.gada 15.jūnijā, praktiskā daļa - 16.jūnijā;

15. Vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis) rakstiski - 2023.gada 19.jūnijā.

bottom of page