top of page

Robotika un kodēšana

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060324-1 (PVS ID 3985) nosaukums: “Robotika un kodēšana”.
 

Paredzamie projekta datumi: 01.09.2019. - 31.08.2022. (36 mēneši).

Projekta vadošā valsts/organizācija: Latvija (Rīgas 80. vidusskola)

Projekta partneri: Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonija.

Projekta mērķis: Veicināt robotikas tehnoloģiju attīstību un pielietojumu mācību procesā vispārizglītojošajās skolās. Veicināt skolotājiem digitālo (programmēšanas) prasmju attīstīšanu robotikas jomā. Veicināt skolēnu iesaistīšanu programmvadāmo produktu izveidē.  

Periodā no 6. līdz 12. septembrim, "Robotika un Kodēšana" KA229 projekta ietvaros, ar Erasmus+ programmas un Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras atbalstu, mūsu skola kopā ar partneriem - izglītības iestādēm no Turcijas, Maķedonijas un Itālijas, piedalījās apmācību seminārā "Kodēšana ar M blokiem iesācējiem" un sākotnējās kodēšanas apmācībā, izmantojot M blokus.
Apmācība pamatprogrammēšanas prasmēs šajā un citās programmēšanas valodās ir daļa no mūsu projekta, pateicoties kuram skolotāji uzlabos savas digitālās prasmes un modernizēs apmācības procesu, izmantojot iegūto pieredzi.

  1. Informācija par projektu

Projekta nosaukums: Robotika un Kodēšana (Robotics and Coding)
Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA229-060324-1
Projekta īstenošanas laiks: 01/09/2019 – 30/08/2023
Projekta partneri: Latvija (koordinators), Turcija, Ziemeļmaķedonija, Itālija
Projekta mērķis: Veicināt robotikas tehnoloģiju attīstību un pielietojumu mācību procesā vispārizglītojošajās skolās.


Projektā plānotās aktivitātes:


- Organizēt 5 apmācības pasākumus par dažādām lietojumprogrammām (Lego Ev3, Scratch, Mblok, Arduino, Mobile apss) un kodēšanu ar komplektiem;
- Izveidot E-platformu;
- Izveidot izglītības elektronisko rīku RANDC, pārbaudīt un ieviest to atvērtās izglītības jomā;
- Izveidot mobilās lietojumprogrammu RANDC;
- Izstrādāt spēles ar kodēšanu un izplatīt elektronisko platformu, piedaloties visu partneru skolu audzēkņiem;
- Izveidot kodēšanas rīku grāmatu ar informāciju, kas iegūta projekta pieredzes rezultātā;
- Organizēt Kodēšanas dienu skolēniem ar vecākiem, lai ģimenes no digitālajiem patērētājiem kļūtu par digitālajiem izstrādātājiem.
Paredzamie rezultāti:
- 80% dalībnieku attīstījuši tehniskās un digitālās prasmes;
- 80% dalībnieku attīstījuši svešvalodas prasmes;
- 100% dalībnieku apguvuši kritisko domāšanu;
- 70% dalībnieku stiprinājuši analītiskās un pētnieciskās prasmes;
- Pedagogi integrējuši pētījumu rezultātus savās mācību programmās;
- Sagatavoti inovatīvi tehnoloģiju un mācību materiāli.
Mācību mobilitātes.
C1_Programming with Scratch (programmēšana ar Scratch).
02/12/2019 – 05/12/2019, Skopje, Ziemeļmaķedonija.


Īstenotās aktivitātes:


Pirmā projekta mācību aktivitāte C1 LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) notika Skopjē, Ziemeļmaķedonijā. Partnerorganizācija no Maķedonijas rīkoja apmācību semināru "Progammēšana ar Scratch", kurā laikā dalībniekiem bija iespēja iejusties iesācēju programmētāju lomā. Modernā un tehnoloģiski aprīkotā datoru telpā mācību semināra dalībnieki uzzināja, kā izveidot vienkāršas programmas, izmantojot Scratch valodu. IT tehnoloģiju skolotājs sniedza prezentāciju, izskaidrojot programmēšanas valodas terminoloģiju un vienkāršākos veidus, kā izmantot Scratch ikdienā mācību procesā; pēc tam dažu dienu laikā skolotāji strādāja pie datoriem, radot vienkāršas programmas un "iemācot" Scratch programmas animēto tēlu dejot, lekāt, mainīt krāsas un formas, atbildēt uz jautājumiem, risināt vienkāršus piemērus, utt. izmantojot Scratch programmēšanas valodu.
Semināra mērķi:
Šī semināra rezultātā mūsu skolotāji ir ieguvuši un uzlabojuši problēmu analīzes prasmes, uzlaboja izpratni par regulāru un sistemātisku analizējamas problēmas izteiksmi algoritmā, izpratni par funkciju vizualizāciju, izmantojot iepriekš definētus simbolus. Šīs prasmes būs pirmie soļi zināšanu apguves procesā par programmēšanas valodu pamatiem. No šī brīža mūsu skolotāji var ne tikai pastāstīt studentiem, cik svarīgas ir pamata prasmes kodēšanā, jo šīs zināšanas sniedz ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī uzlabo domāšanas un analizēšanas procesus, bet arī integrēt informāciju skolas mācību programmā, tādējādi novēršot šādu zināšanu trūkumu. Mūsu skolotāji, mācību semināra dalībnieki ļoti labi saprot cik svarīgs ir atklāšanas moments zināšanu analīzē un tā radīšana indivīdiem.

C5_Programming with Arduino kits (programmēšana ar Arduino komplektiem)


13/06/2021 – 19/06/2021, Antālija, Turcija.


Sakarā ar to, ka 2020. gada martā sākusies Covid-19 pandēmija un projekta partneri nevarēja rīkot 2020. gada pavasarī plānoto sanāksmi, projekta dalībnieki organizēja otru apmācības semināru pēc viena gada pauzes, kura laikā Turcijas partneri iepazistināja projekta komandu ar programmēšanas procesu ar Arduino komplektiem. 2021. gada jūnijā notika C5 LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) apmācību seminārs  "Kodēšana ar Arduino komplektiem". C5 LTTA dalībnieki tika iepazīstināti ar galvenajiem principiem darb ar Arduino programmēšanas komplektiem. Arduino ir atvērtā pirmkoda elektronikas prototipa platforma, kas ir izstrādāta uz elastīgas, viegli lietojamas aparatūras un programmatūras pamata. Tā kā tā ir paredzēta ikvienam, kurš vēlas izveidot interaktīvus objektus vai vidi, mēs uzzinājām, cik viegli un elastīgi šis komplekts var būt integrēts mācību procesā.
Pasniedzējs no Antālijas izglītības iestādes paskaidroja skolotājiem, ka Arduino var sajust vidi, saņemot ieejošo signālu no dažādiem sensoriem un var ietekmēt tās apkārtni, kontrolējot gaismas, motorus un citus izpildmehānismus. Mēs iemācījamies, kā ieprogrammēt platformu tā, lai savienojot vadus, rezistorus, savienotājus, LED lampas, atskanētu mūziku, iededzināt lampas dažādos režīmos utt.


Semināra mērķi:


Semināra "Programmēšana ar Arduino komplektiem" dalībnieku mērķis bija izprast kodēšanas valodas apguves vērtību un nozīmi. Dalībnieki ieguva zināšanas, kas nepieciešamas, lai rakstītu vienkāršu programmu C++ valodā  ar GNU kompilatoru, un pārvērstu un analizētu fizisku ierakstu digitālajā ievadā. Semināra laikā dalībnieki strādāja, lai izveidotu savus Arduino projektus no sākuma līdz beigām.

C3_Coding over M Blocks (kodēšana ar M Blokiem)


06/09/2021 – 11/09/2021, Skopje, Ziemeļmaķedonija.


2021. gada septembrī notika C3 LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) apmacību seminārs "Kodēšana ar M blokiem", kas ir semināra "Programmēšana ar Scratch" neformālais turpinājums. Apmācības procesā skolotājiem, kā tehnoloģiju izmantotājiem, bija iespēja izzināt tehnoloģiju "no iekšas". Bloka kodēšana ir sākuma līmeņa programmēšanas darbība, kas ļauj skolotājiem iegūt izpratni par to, kā kodēšana darbojas, attīstīt digitālās prasmes un iemaņas. Tas palīdzēja skolotājiem, apgūt "digitālo" domāšanu, kas nepieciešama ne tikai programmēšanā, bet arī mūsdienu mācību procesā. Kodēšanas procesu izpratne ir svarīga pamatprasme digitālajā laikmetā, tāpēc gan skolotājiem, gan vēlāk skolēniem ir svarīgi saprast šāda veida tehnoloģijas.
Metodoloģija, ko izmantoja semināra laikā: problēmu risināšana, izmantojot kritisko un inovatīvu domāšanu. Vissvarīgākais bija iegūt jaunu informāciju patīkamā vidē, jo šis seminārs ļāva mums novērtēt un saprast, ka programmēšanas un kodēšanas iemaņas var viegli apgūt caur spēlēm un izklaidēšanos. Mūsu skolotāji varēja saprast, ka kodēšana var mācīt bērnus, kā atrisināt problēmas un attīstīt savu analītisko domāšanu.


Semināra mērķi:


Šī semināra mērķis bija uzlabot dalībnieku prasmes un kompetences robotikas un kodēšanas jomās. Pēc semināra dalībnieki varēs paskaidrot skolēniem, kā importēt robotiku skolas vidē. Pasniedzot iegūto informāciju skolēniem, tie ne tikai iemācīsies kā strādāt ar tehnoloģijām, bet arī piemēros skolā iegūtās prasmes un satura zināšanas dzīvē. Skolotājiem varēs paskaidrot skolēniem, ka izglītības roboti ne tikai attīstīsies, bet arī bagātinas prasmes citās disciplīnās, tostarp lasītprasmi, sociālo pētniecību, deju, mūziku un mākslu, un sniegs skolēniem iespēju strādāt kopā, lai uzlabotu sadarbības prasmes.

bottom of page