top of page

Go green, save the blue

Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079264_5 (PVS ID 4142) nosaukums: “Go green, save the blue".
 

Paredzamie projekta datumi: 1.09.2020. - 31.08.2022. (24 mēneši).

Projekta vadošā valsts/organizācija: Itālija (IISS F.sco D'Aguirre-Dante Alighieri)

Projekta partneri: Latvija, Portugāle, Ziemeļmaķedonija, Turcija.

Projekta mērķi: Palielināt skolēnu, skolotāju un vietējās sabiedrības apziņu par klimata pārmaiņām.

Veicināt “zaļo” dzīvesveidu, kā arī fiziskās aktivitātes skolēnu un skolotāju vidū (tādas kā staigāšana un riteņbraukšana), tādējādi vienlaicīgi gan uzlabojot cilvēku fizisko veselību, gan samazinot negatīvo iedarbību uz klimatu un apkārtējo vidi.

Dalīties labās prakses pieredzē ar projekta partneriem, kā arī izveidot mācību materiālus, kas būtu pieejami un pielietojami arī citām sabiedrības grupām.Izmantojot starpdisciplināro metodi, palielināt skolēnu, skolotāju un vietējās sabiedrības interesi par zinātni (klimatoloģija, meteoroloģija, bioloģija, ģeogrāfija) un pastiprināt sinerģiju starp dažādām izglītības jomām.

bottom of page