top of page

Erasmus+ KA122 programma, ar Valsts Izglītības Attistības Aģentūras atbalstu.

Projekta nosaukums: Tehnoloģiskās pieejas izglītībā (Technological Approaches in Education)
Projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014051
Projekta īstenošanas periods: 01/09/2021 – 01/09/2022
Projekta partneri:
-       Rīgas 80. vidusskola (projekta koordinators), Rīga, Latvija
- CEKDEV INTERNATIONAL EDUCATION AND DEVELOPMENT ACADEMY, Antaļja, Turcija,
-       KIZIL ELMA APS, Spinea, Itālija
Projekta mērķi:
1. Apgūt inovatīvas aplikācijas zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomā (STEM), lai spētu atlasīt patieso informāciju starp daudziem kursiem šajā laukā; lai palielinātu studentu motivāciju un panākumus,
2. Palielināt studentu motivāciju un panākumu līmeni mutiskās komunicēšanas laukā un valodas jomā, izmantojot Digital Storytelling un Web 2.0 rīkus,
3. Attīstīt mūsu skolotāju profesionālos, kultūriskus, sociālos un valodas aspektus.

bottom of page