top of page

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir iespēja dažādos veidos attīstīt savus talantus. Kopā projekts piedāvā ap 50 aktivitātēm gan mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos, kā arī ekskursijas. Projektā strādā 20 pedagogi .

bottom of page