Īstenotie projekti

Rīgas 80. vidusskola īsteno:

​​

 1. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
  aktivitātes projekta Nr. 2019-1-LV01-KA229-060324-1 nosaukums: “Robotika un
  kodēšana”.

  Paredzamie projekta datumi: 01.09.2019. - 31.08.2022. (36 mēneši).
  Projekta vadoša valsts/organizācija: Latvija (Rīgas 80. Vidusskola)
  Projekta partneri: Turcija, Itālija, Polija, Ziemeļmaķedonija.
  Projekta mērķis: Veicināt robotikas tehnoloģiju attīstību un pielietojumu mācību procesā
  vispārizglītojošajās skolās.

 2. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
  aktivitātes projekta Nr. 2019-1-PL01-KA229-064949_2 nosaukums: “Eiropas
  migrācija pēc žurnālistu acu skatiena"
  ;.
  Paredzamie projekta datumi: 01.09.2019. - 31.08.2021. (24 mēneši). Aizsūtīts uz
  realizācijas termiņa pagarinājumu uz vienu gadu līdz 2022.gadām. Gaidām atbildi no
  Polijas puses.
  Projekta vadoša valsts/organizācija: Polija (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im.
  kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku)
  Projekta partneri: Latvija, Greķija
  Projekta mērķis: Veicināt skolēniem žurnālistikas prasmes attīstību un pielietojumu
  mācību procesā vispārizglītojošajās skolās; paplašināt skolēnu priekšstatu žurnālistikas
  profesijas iespējām.

Apstiprinātie projekti, piešķirts finansiālais atbalsts, BET REALIZĀCIJAS NENOTIEK
COVID-19 situācijas dēl projekta vadošā partnera puses:

 

 1. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
  aktivitātes projekta Nr. 2020-1-LT01-KA229-077854_4 nosaukums: “Butterfly Effect
  to Maths with Stem"
  ;.
  Paredzamie projekta datumi: 1.11.2020. - 31.10.2022. (24 mēneši).
  Projekta vadoša valsts/organizācija: Lithuania (Siauliu Medelyno progimnazija)
  Projekta partneri: Latvija, Rumānija, Portugāle, Horvātija, Turcija

 2. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
  aktivitātes projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079264_5 nosaukums: “GO GREEN,
  SAVE THE BLUE"
  .
  Paredzamie projekta datumi: 1.11.2020. - 31.10.2022. (24 mēneši).
  Projekta vadoša valsts/organizācija: Italija (IISS F.sco D;Aguirre-Dante Alighieri)
  Projekta partneri: Latvija, Portugāle, Ziemeļmaķedonija, Turcija.

 3. Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
  aktivitātes projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079367_3 nosaukums: “Art is in science
  - science is in art with
  STEM";.
  Paredzamie projekta datumi: 1.11.2020. - 31.10.2022. (24 mēneši).
  Projekta vadoša valsts/organizācija: ISTITUTO D;ISTRUZIONE SUPERIORER. PIRIA,
  Rosarno, Itālija
  Projekta partneri: Latvija, Ziemeļmaķedonija, Turcija, Spānija.
  Projekta mērķis: Projekta mērķis ir noteikt pamatu 5 partnervalstīm sadarboties un
  dalīties praksē atjaunojamo energoresursu, kā arī ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa
  jomā, izmantojot studentiem paredzētas aktivitātes